Belangrijke Mededeling

Check deze pagina op de meest actuele prijslijsten, deze worden momenteel continu bijgewerkt. De verstrekkende impact van de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne op industrie en economie is wereldwijd voor iedereen merkbaar. De toenemende vraag, in combinatie met tekorten van grondstoffen en containercapaciteit, resulteert in schaarste van vele producten.

Ondanks het feit dat wij anticiperen op mogelijke tekorten, ervaren we dat levertijden van componenten steeds verder op blijven lopen. Dit heeft tot direct gevolg dat de levertijden van armaturen ook toenemen en prijsaanpassingen niet te vermijden zijn.

Wij verzoeken je hiermee rekening te houden. Offerte aanbiedingen kunnen in voorkomende gevallen slechts één week gegarandeerd worden. Ons advies is om je planning goed in de gaten te houden en hier zo vroeg mogelijk op te anticiperen. Indien de verwachte levertermijn verlengt mocht worden zullen wij je hier onmiddellijk over informeren. Houd momenteel rekening met levertijden van 6 à 8 weken voor specialistische armaturen en lichtbronnen. Wij staan voor je klaar om je te adviseren bij je opdracht.
Indien je gewenste prijslijst ontbreekt kun je rechtstreeks contact met ons opnemen voor een directe prijsopgave!